Formularz zgłoszeniowy do Usługi powszechnej archiwizacji
* Imię:
* Nazwisko:
* Adres e-mail:
Numer telefonu:
* Pełna nazwa instytucji:
Jednostka organizacyjna:
* Kod pocztowy:
* Miasto:
Dodatkowe informacje:
* Jednostka do której ma trafić zgłoszenie:

* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Usługi Powszechnej Archiwizacji i akceptuję jego warunki. Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w celach rejestracji do usługi. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rejestracji, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową, przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (adres: ul. Noskowskiego 10; 61-704 Poznań), zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

* Pola obowiązkowe.